Formalități Vamale

CE FACEM NOI

Ansamblul operațiunilor care trebuie îndeplinite de către o persoană (fizică/juridică) și de către autoritățile vamale în vederea respectării legislației vamale.

Rezolvă Quick

Quick Expediții poate facilita îndeplinirea oricărui obiectiv.

Procesul vamal

Declarație vamală import / export

Actul prin care o persoană informează autoritățile vamale că urmează să fie scoase din/introduse mărfuri pe teritoriul vamal al Uniunii.

Obligația de plată datorie vamală

Obligația de a plăti cuantumul taxelor la import sau la export care se aplică unor mărfuri specifice în conformitate cu legislația vamală în vigoare.

Prezentarea mărfurilor în vamă

Înștiințarea autorităților vamale asupra sosirii mărfurilor la biroul vamal și punerea mărfurilor la dispoziția acestora pentru a efectua controale vamale.

Acordarea liberului de vamă

Actul prin care autoritățile vamale pun mărfurile la dispoziție în scopul prevăzut de regimul vamal sub care acestea au fost plasate.

Vă ajutăm cu

Formalităţi vamale pentru import şi export pentru toate modurile de transport.

Operaţiuni vamale de tranzit în procedura T1/T2.

Obținere/Atribuire cod EORI în regim de urgență sau normal.

Declaraţii sumare de intrare şi ieşire

Documente de origine (EUR1, ATR), documente pentru statut comunitar T2L

Consultanță vamală pentru aplicarea soluției optime.